De organisatie van onze wijk ziet er net zo uit als de wijk zelf: kleinschalig, makkelijk bereikbaar, toegankelijk en vooral: vriendelijk! We houden van directe contacten, korte lijntjes en informeel contact

Misschien weet niet iedereen in de wijk het, maar we hebben een uniek netwerk van zogenaamde ‘buurtambassadeurs’ in Sparrenburg. Die mensen zijn hun gewicht goud waard en vormen samen oog en oor voor de wijk. Ze vertegenwoordigen een schat aan informatie en zijn zeer betrokken op de wijk. En bovenal, ze zijn aanspreekbaar voor iedereen!

De organisatie van onze wijk ziet er net zo uit als de wijk zelf: kleinschalig, makkelijk bereikbaar, toegankelijk en vooral: vriendelijk! We houden van directe contacten, korte lijntjes, informeel contact, handen uit de mouwen en snelle actie waar nodig. Onze 22 buurtambassadeurs vormen samen de schakel tussen de bewoners en de Wijkraad Sparrenburg. Heb je een idee of voorzie je een probleem, dan kun je bij ze aankloppen. Daarnaast kun je als bewoner met je ideeën en voorstellen terecht bij de zogenaamde ‘thematafels’. Zo’n thematafel bestaat uit bewoners die ervaring, kennis en belangstelling hebben voor een specifieke thema. Voor de gemeente zijn zij de aangewezen gesprekspartner voor nieuw beleid dat raakt aan dat thema. Klik hier voor de stand van zaken rond de verschillende thematafels en hun eventuele contactpersonen.

Wat willen we bereiken?

samen

Bewoners ervaren een sterk gevoel van saamhorigheid en voelen zich betrokken en gehoord.

 • Bewoners delen hun zorgen en werken samen aan oplossingen hierbij voelt iedereen zich gehoord door een open-minded manier van denken
 • Er vinden constructieve gesprekken plaats met de gemeente
 • Kinderen voelen zich betrokken omdat (ook zij!) alles mogen inbrengen
 • Bewoners werken samen door gebruik te maken van de kennis die binnen de wijk aanwezig is
 • Er is veel solidariteit binnen de wijk
 • Ouderen voelen minder eenzaamheid doordat ze worden betrokken in het doen en laten van de wijk
actief

Bewoners denken actief mee over veranderingen in de wijk en worden gemotiveerd om zelf bij te dragen.

 • Bewoners worden door elkaar en de wijkraad gestimuleerd om mee te denken en te doen
 • ‘Out-of-the-box’ denken staat voorop, er kan geen verkeerd voorstel komen, hierdoor zijn er meer oplossingen te vinden
 • Bewoners zijn trots op hun eigen bijdragen
iedereen

De organisatie binnen Sparrenburg is kleinschalig, iedereen vertegenwoordigt zijn of haar eigen straat.

 • Door de kleinschalige organisatie weet iedereen precies bij wie hij of zij terecht kan
 • kan
  Wijkambassadeurs functioneren als contactpersoon tussen de buurtbewoners en de wijkraad
 • Iedereen voelt zich als een soort ambassadeur van zijn of haar eigen straat, en vertegenwoordigd de
  behoeften van die straat
 • Thematafels met visie vormen een onderlegger voor communicatie met de gemeente
open

Er is een open dialoog en transparantie tussen de verschillende betrokkenen in de wijk.

 • Bewoners weten met welke plannen Wijkraad Sparrenburg en de gemeente bezig zijn
 • De gemeente en wijkraad weten elkaar te vinden en luisteren naar elkaar
 • De wijkraad koppelt (zowel positieve als negatieve) resultaten terug aan de bewoners en haalt reacties op
 • De gemeente erkent de belangen van de bewoners en komt afspraken na
 • Er is zichtbaarheid en openheid bij de wijkraad en de commissies

Hoe willen we dat voor elkaar krijgen?

Er is een jaarlijks actieplan opgesteld door de wijkraad en de gemeente waarin de doelen voor de komende periode worden gedeeld met de bewoners van de wijk

Thema’s uit de visie hebben een vaste plek in de wijkraad overleggen, en prioriteiten binnen de wijk worden vastgesteld tijdens buurtbijeenkomsten. Dit gebeurt met de hulp van experts binnen de wijk, in samenwerking met de gemeente.

Het centrum midden in de wijk zorgt voor korte communicatielijnen, hierdoor wordt voor bewoners de drempel verlaagd om samen in gesprek te gaan

Een actieve organisatie van buurtbewoners waarbij jong en oud betrokken wordt en iedereen inspraak heeft, zodat iedereen bij kan dragen aan een georganiseerd Sparrenburg

Ideeën

 • Straatambassadeurs die hun eigen straat vertegenwoordigen en
  makkelijk bereikbaar zijn
 • Een eigen website voor kinderen, waar in hun taal wordt uitgelegd
  wat er binnen de wijk gebeurd en hoe ze mee kunnen doen
 • Er zijn verschillende thematafels, bestaande uit experts in de wijk, die
  het gesprek met de gemeente aangaan wanneer dat nodig is
 • Een centrum midden in de wijk zorgt ervoor dat bewoners makkelijk
  met elkaar en de wijkraad in gesprek kunnen gaan

Acties

Hier worden de acties vermeld welke t.a.v. dit thema gaande zijn.

Houd de agenda in de gaten!