In onze wijk hoef je niet bang te zijn dat je vereenzaamt. Er zijn altijd wel mensen die ‘in’ zijn voor een praatje, boodschappen voor je willen doen of een of ander klusje voor je willen opknappen.

Je hoort wel eens dat jonge mensen en mensen op leeftijd bij elkaar gaan wonen in speciaal ontworpen woonprojecten. Dan letten ze een beetje op elkaar en waar nodig zorgen ze dan voor elkaar. Ik denk weleens, dat moet toch ook in een wijk kunnen. Daarvoor hoef je toch niet te verhuizen om dat voor elkaar te doen? Ik zou zeggen: wat let ons om zoiets ook in Sparrenburg voor elkaar te krijgen?

In onze wijk hoef je niet bang te zijn dat je vereenzaamt. Er zijn altijd wel mensen die ‘in’ zijn voor een praatje, boodschappen voor je willen doen of een of ander klusje voor je willen opknappen. Of je nu oud of jong bent, wit of zwart. Of je nu je pas in de wijk bent komen wonen of dat je die al lang op je duimpje kent. Dat doen we niet alleen omdat we aardig voor elkaar willen zijn, maar ook omdat we verantwoordelijkheid willen dragen voor de leefbaarheid van onze wijk. Iedereen draagt daar op zijn of haar manier een steentje aan bij. En wat fijn is: de gemeente stimuleert dat ook door het beschikbaar stellen van faciliteiten en materialen bijvoorbeeld voor een straatfeest, of voor andere initiatieven.

Wat willen we bereiken?

samen

Bewoners werken samen aan de wijk en vullen elkaar aan met ieder zijn eigen kracht.

 • Bewoners werken samen en zijn bereid in elkaar te investeren
 • Jong en oud vullen elkaar aan vanuit hun
  eigen kracht
 • Iedereen staat open voor de ideeën van
  de anderen
 • Mensen helpen elkaar met klusjes zoals
  het doen van boodschappen, tuinieren en oppassen
betrokken

De buurt wordt gefaciliteerd door de wijkraad, buurtambassadeurs, de gemeente en de overheid. Bewoners worden betrokken in beslissingen.

 • Er wordt aangesloten op de behoefte van één wijk in plaats van een hele gemeente
 • Contacten, kennis en faciliteiten worden vanuit de gemeente beschikbaar gesteld en gedeeld met de wijk
 • De buurt kan meer wijkactiviteiten ondernemen door een soepele regelgeving vanuit de gemeente
 • Er is een goede verdeling tussen de wijkraad, buurtambassadeurs en vrijwilligers
 • Er is participatie van onderaf, bewoners geven aan wat ze nodig hebben
vertrouwen

Bewoners zijn erg betrokken en verbonden, ze hebben vertrouwen, respect en begrip voor elkaar.

 • De wijk leeft in harmonie, er is vertrouwen, respect en begrip
 • Het is zowel fysiek als digitaal makkelijk om elkaar te vinden
 • Bewoners zijn minder op zichzelf aangewezen en staan open voor gezamenlijke activiteiten
 • Sparrenburg is een wijk waar jong en oud samenleven en met elkaar omgaan
 • Iedereen houdt een oogje in het zeil
centraal

Sparrenburg wordt ervaren als een fijne wijk doordat de inwoners centraal staan.

 • Sparrenburg is een groene en veilige
  wijk, heerlijk om in te wonen
 • Er is voor kinderen en jongeren ruimte om ongestoord te spelen
 • Bewoners voelen zich gehoord door de gemeente
 • “Vroeger was alles beter” gaat hier niet op
 • De huidige omgeving is veiliger dan vroeger
 • De mensen zijn gelukkig

Hoe willen we dat voor elkaar krijgen?

Er is een goede structuur in de organisatie tussen de gemeente, de wijkraad, en buurtambassadeurs

Een actieve wijkraad met buurtambassadeurs, commissies en bewonersgroepen, zorgt voor verbinding tussen de buurtbewoners

De gemeente laat meer los en staat meer toe, waardoor buurtbewoners zelf meer initiatief kunnen nemen en inspraak hebben in de activiteiten binnen de wijk

Door veel met elkaar te delen ontstaat er veel begrip, vertrouwen en cohesie in de buurt

Ideeën

 • Er is een digitale marktplaats waar vraag en aanbod elkaar treffen, bewoners helpen elkaar met klusjes en spullen
 • Laagdrempelige fysieke voorzieningen in de wijk zorgen ervoor dat bewoners elkaar ergens kunnen treffen en ontmoeten
 • Speelvoorzieningen in de wijk worden vernieuwd

Acties

Hier worden de acties vermeld welke t.a.v. dit thema gaande zijn.

Houd de agenda in de gaten!