Een mooie route naar de wijkvisie voor Sparrenburg

Vele buurtbewoners hebben samen en met hulp van Zeewaardig en de gemeente in verschillende sessies en stappen een wijkvisie voor Sparrenburg gedefinieerd.

Wijkraad Sparrenburg

Het initiatief voor de wijkvisie voor 2030 is gestart door de wijkraad.

Gemeente

De gemeente steunt het initiatief voor de wijkvisie

Groencommissie

De groencommissie behartigen alle groene belangen van de buurtbewoners in de wijk.

Zeewaardig

Zeewaardig heeft ons de tools en begeleiding gegeven om de toekomst van onze wijk in een wijkvisie om te zetten.

Buurtbewoners

Er hebben heel wat buurtbewoners meegedaan in het proces aar de wijkvisie toe. We willen graag dat iedereen actief meedoet aan de uitvoering van de wijkvisie.

Energiecentrale Sparrenburg

Een groep enthousiaste buurtbewoners die in de buurt duurzame activiteiten ontplooien.

Buurt Ambassadeurs

Onze Buurt ambassadeurs rs die in de buurt nauwe contacten hebben met de buurtbewoners.

Onze Statistieken

Natuurlijk hebben wij ook wat statistieken t.a.v. het onstaan van de wijkvisie.

Kwalitatieve Data

Aantal diepte-interviews
0

Kwantitatieve Data

Aantal enquêtes
0
Actieve vertegenwoordigers Thema visies
0

Demografische spreiding over de wijk

tot en met 35 jaar
0
36-45 jaar
0
46-65 jaar
0
Ouder dan 65
0

Geografische spreiding over de wijk

Sluit je bij ons aan!
het kost maar een minuutje

Wil je bijdragen aan het verder uitwerken van de wijkvisie en daadwerkelijk ook uitvoeren in de wijk