We zijn zuinig op onze wijk, één van de mooiste van Nederland. Waar je ook kijkt, het groen straalt je tegemoet. In nauwe samenspraak met de gemeente onderhouden we als bewoners onze wijk.

Ik woonde hier net en kreeg via via te horen dat de gemeente werkte aan de vitalisering van deze straat. Daar moesten veel bomen het loodje voor leggen. Waar vervolgens veel bewoners bezwaar tegen maakten. Veel bomen weg, maar wat komt er dan voor in de plaats? Dat kon ik nergens lezen en niemand kon me vertellen hoe het er uit zou gaan zien. Dat vond ik raar, het ging wel over mijn straat…!

We zijn zuinig op onze wijk, één van de mooiste van Nederland. Waar je ook kijkt, het groen straalt je tegemoet. Het kan je zomaar gebeuren dat je, onder een dak van eikenbomen, op paden loopt die hier al sinds de Middeleeuwen liggen. In nauwe samenspraak met de gemeente onderhouden we als bewoners onze wijk. Door te letten op de veiligheid en door het autogebruik te verminderen. Door samen te zoeken naar oplossingen voor zwerfafval en andere verstoringen van het karakter van onze wijk.

Wat willen we bereiken?

oplossingen

Bewoners werken samen actief mee aan oplossingen.

 • De gemeenschap denkt gezamenlijk mee aan oplossingen, bijvoorbeeld aan het verbergen van de kliko-bakken
 • Bewoners hebben een actieve rol in de verzorging van de wijktuintjes
 • Hondeigenaren letten goed op waar de hond zijn behoeften doet, zodat iedereen van het groen kan genieten
 • Bewoners organiseren activiteiten zoals een opruimactie met de straat
verzorgd

De wijk is groen en verzorgd, er zijn voorzieningen voor een meer verzorgde uitstraling, maar het oorspronkelijke karakter blijft.

 • Er zijn veel struiken en het groen ziet er verzorgd uit
 • Er zijn natuurlijke speeltoestellen voor kinderen
 • Er zijn gemeenschappelijke pluktuinen waar buren elkaar kunnen ontmoeten
 • De wijk ziet er opgeruimder en ruimer
  uit dan voorheen
veilig

Sparrenburg voelt als een vakantiepark, dit komt door de veiligheid en het gebrek aan auto’s.

 • Kinderen en voetgangers staan centraal in de wijk
 • Ouderen kunnen veilig over straat met hun rollator
 • De wijk bestaat uit kronkelige straatjes en er zijn geen trottoirs, voetgangers kunnen overal lopen
 • Kinderen kunnen door de straat fietsen zonder dat ze ergens op botsen, ouders hoeven dus minder op te letten
 • Kinderen kunnen spelen op straat, er zijn geen snelle auto’s
Actief

De gemeente helpt de wijk door te subsideren, faciliteren en de wijk te onderhouden.

 • De gemeente faciliteert een pick-up point voor pakketjes
 • De gemeente subsidieert de aanleg van groene daken
 • De gemeente subsidieert aanpassingen aan het regenwaterafvoer en een regenton
 • De gemeente stelt ruimte beschikbaar
  voor wijktuintjes
 • De gemeente zorgt dat de putten in de wijk niet verstopt raken
 • De gemeente maakt veel schoon in de wijk, ook de nieuw aangelegde hondentoiletten

Hoe willen we dat voor elkaar krijgen?

De gemeente speelt een actieve rol in het onderhouden van de verzorgde uitstraling van Sparrenburg, de bewoners helpen hier ook bij

De bewoners ervaren de verzorgde en groene ruimte als iets van hen, en zijn daarom gemotiveerd om het zo te houden

Door auto’s uit de wijk te weren neemt de verkeersveiligheid in de wijk toe en lijkt het meer op een vakantiepark, hierdoor kunnen kinderen zorgeloos spelen

Ideeën

 • Een pick-up point voor pakketjes, zodat er geen onnodige bestelbusjes door de wijk rijden
 • Op verschillende plekken in de wijk zijn wijktuintjes waar bewoners in kunnen tuinieren, en kinderen kunnen leren
 • Kliko-bakken zijn verstopt in het groen, of een ondergronds afvalverwerkingsysteem zorgt voor een verzorgde uitstraling
 • Regenpijpen lopen leeg in het gras in plaats van in de riolering
 • Hondentoiletten op verschillende plekken in de wijk zodat het groen schoon blijft
 • Groene speeltoestellen voor kinderen, bijvoorbeeld gemaakt van bomen

Acties

Hier worden de acties vermeld welke t.a.v. dit thema gaande zijn.

Houd de agenda in de gaten!