‘Ik voel me hier thuis’ dat geldt straks voor iedere bewoner van Sparrenburg. Als bewoner voel je de zorg, de aandacht en het vertrouwen van de medebewoners, waar je ook woont.

Ik hoop zo dat we de sociale cohesie in de wijk kunnen verbeteren. Dat is toch waar het ‘in the end’ over gaat, een goed contact tussen de bewoners, zodat zaken bespreekbaar en opgelost kunnen worden. Dat er zorg is voor elkaar, dat je gekend bent in de wijk en weet bij wie je terecht kunt voor vragen of zaken waar je mee rondloopt. Daar is altijd een vorm voor te vinden, als je ‘t mij vraagt…..

‘Ik voel me hier thuis’ dat geldt straks voor iedere bewoner van Sparrenburg. Als bewoner voel je de zorg, de aandacht en het vertrouwen van de medebewoners, waar je ook woont. Elke ‘Hoevenbuurt’ kent een eigen ontmoetingsplek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Het oude Rodenborch College is omgevormd tot een centrale ontmoetingsplek voor heel de wijk. Je kan er een biljartje of een kaartje leggen, er staan fitness toestellen waar je gebruik van kan maken, er zijn werkplekken, waar bijvoorbeeld ook maatschappelijke organisaties in gehuisvest zijn. Zodat iedereen, jong en oud, er iets van haar of zijn gading vindt.

Wat willen we bereiken?

Veilig

Bewoners voelen zich veilig in Sparrenburg

 • De hoeveelheid inbraken ligt onder het
  landelijk gemiddelde
 • Er zijn diverse veilige plekken binnen de
  wijk waar jong en oud contact kunnen
  zoeken
 • Mensen letten op elkaar, elkaars huizen
  en andere bezittingen
 • Alle lantaarnpalen in de wijk werken, ze
  worden dezelfde dag gerepareerd als er
  iets mis is
ontmoeten

Er is een centrale ontmoetingsplek voor jong en oud bij en in de school.

 • Eenzame ouderen vinden contact op het schoolplein
 • De school is een fijne plek om te leren,
  maar ook om te spelen en te sporten op het plein
 • Er zijn inloopspreekuren bij het schoolgebouw waar buurtbewoners
  vragen aan elkaar kunnen stellen
betrokken

Er is een grote betrokkenheid binnen de wijk, er is sprake van saamhorigheid, zorgzaamheid en vertrouwen tussen bewoners.

 • De sociale cohesie binnen de wijk is
  verbeterd
 • Er is ook ruimte voor privacy
 • Bewoners voelen de zorgzaamheid en het vertouwen tussen medebewoners
 • Bewoners voelen de zorgzaamheid en het vertrouwen tussen medebewoners
Actief

Bewoners doen en denken actief mee over initiatieven binnen de wijk.

 • Er is een brede vertegenwoordiging bij het beantwoorden van vragen en bij meedenk-sessies van de wijkraad
 • In de koffiebar worden regelmatig ideeën bedacht om de wijk nog beter te maken
 • Een groot deel van de bewoners draagt regelmatig iets bij aan de buurt door bijvoorbeeld de marktplaats, de
  buurttuin of als buurtambassadeur

Hoe willen we dat voor elkaar krijgen?

Initiatieven van medebewoners worden gedeeld met elkaar

De gemeente faciliteert de uitwerking van een ontmoetingsplan dat een groep actieve Sparrenburgers zelf heeft ingediend bij de burgemeester

Op het schoolplein kan iedereen samenkomen om te praten, ontspannen, te spelen of te sporten, of om een lekker kopje koffie te doen in de koffiebar. Ook kunnen bewoners tuinieren in de schooltuin en de kinderen hier meer over leren

Ideeën

 • Elke hoeve heeft zijn eigen veilige ontmoetingsplek voor jong en oud in de wijk
 • Op het schoolplein staan fitness toestellen waar iedereen gebruik van kan maken
 • Bij de school zijn professionals en vrijwilligers die bewoners helpen met van alles tijdens een inloopspreekuur
 • Er is een virtuele marktplaats waar buren diensten kunnen vragen en aanbieden zoals een oppas of vervoer
 • Er is een tuintje op het schoolplein waar kinderen leren over tuinieren

Acties

Hier worden de acties vermeld welke t.a.v. dit thema gaande zijn.

Houd de agenda in de gaten!