In 2030 zijn wij als bewoners eigenaars van de duurzame maatregelen die er tegen die tijd genomen zijn. Of het nu gaat om energie, isolatie, afval of recycling.

In 2022 verhuist het Rodenborch College naar de Groote Wielen. Komt er een gebouw vrij. Daar kunnen we van alles mee: een restaurantje, ruimte voor nieuwe bedrijfjes, een buurtgebouw, waar jong en oud elkaar kunnen treffen, film, bridgen, biljarten noem maar op. Stel dat het een afleverpunt voor pakketpost wordt, hoeven die auto’s de wijk ook niet meer in, en laten ze vrijwilligers de pakjes verder rondbrengen. Of je haalt het zelf op onder het genot van een kop koffie. Wordt het één grote ontmoetingsplaats.

Het spreekt vanzelf dat we als bewoners invloed hebben op de manier waarop duurzaamheid in onze wijk vorm krijgt. Daar is de gemeente het gelukkig hartgrondig mee eens. Immers: geen nieuwe duurzaamheidsmaatregelen zonder overleg met ons als bewoners. In 2030 zijn wij als bewoners eigenaars van de duurzame maatregelen die er tegen die tijd genomen zijn. Of het nu gaat om energie, isolatie, afval of recycling. Als bewoners werken we samen bij het opwekken en verbruik van energie. Energiecentrale Sparrenburg, een groep van betrokken en deskundige medebewoners, neemt daarin steeds het voortouw. Zij helpen en adviseren bewoners met hun kennis en ervaring. Het resultaat is dat we in 2030 klaar staan voor een duurzame toekomst van onze wijk! Voor meer informatie:

Wat willen we bereiken?

eigenaarschap

Bewoners voelen eigenaarschap over de duurzaamheid en nemen in samenwerking met de gemeente gericht actie,

 • Energiecentrale Sparrenburg is actief betrokken bij de uitvoering van de visie
 • Bewoners voelen zich gezamenlijk
  verantwoordelijk voor het naleven van de duurzame visie en het uitdragen
  ervan
 • Buurtbewoners willen graag de samenwerking binnen de wijk t.a.v. energie verbruik, opwekking en onderhoud bevorderen
 • Er is ruimte voor iedereen aan tafel (verschillende perspectieven, bewonersgroepen, ideeën)
toekomst

Sparrenburg is klaar voor de toekomst t.a.v. energie.

 • Buurtbewoners zijn geinformeerd
 • Een Energieplan
 • Er is regelmatig contact met de andere wijken in ‘s-Hertogenbosch, de
  gemeente, energieleveranciers,….
 • Buurtbewoners onderzoeken de mogelijkheden om als coöperatie wijk energie te kunnen leveren of gezamenlijk energie in te kopen.
kennis

Energieke buurtbewoners helpen met kennis om energie te besparen.

 • Energie ambassadeurs helpen
  buurtbewoners met hun ervaring met energie besparingen en opwekking.
 • Een wijk waar we elkaar wijzer maken, inspireren, kennis en ervaring delen
 • Er zijn hulpmiddelen om energie te besparen
energie

De wijk Sparrenburg beheert zijn eigen energie.

 • Initiatieven om als wijk energie op te wekken en te beheren.
 • Teveel geproduceerde energie met je buren “delen”.
 • Mag ik jouw dak gebruiken voor zonnepanelen.
 • De wijk koopt zijn energie zelf in

Hoe willen we dat voor elkaar krijgen?

Opzetten van een coöperatie Energiecentrale Sparrenburg om bij te dragen aan het realiseren van de langetermijnvisie op duurzaamheid.

Energie en duurzaamheid educatie in de wijk en daarbuiten zodat de bewoners de waarde inzien van duurzaamheid en energieverbruik.

Een actieve organisatie (Energiecentrale Sparrenburg) van buurtbewoners waar iedereen, van jong tot oud wordt betrokken zodat iedereen een steentje kan en wil bijdragen aan een duurzaam Sparrenburg.

Integratie van energie opwekking in Sparrenburg op een plek waar mens , technologie en natuur met elkaar in balans zijn.

Ideeën

 • Toolkit voor bewoners t.a.v. energie
 • Organiseren van workshops t.a.v. duurzaamheid, energie besparen
 • Energiekelder
 • Zelf energie binnen de wijk Sparrenburg managen en opwekken
 • Electrische deel auto’s in de wijk
 • Starten buurt coöperatie Energiecentrale Sparrenburg

Acties

Hier worden de acties vermeld welke t.a.v. dit thema gaande zijn.

Actieve buurtbewoners hebben in de afgelopen maanden de […]
Op 7 december nam de Bossche Gemeenteraad een besluit over de Transitievisie Warmte 1.0: Sparrenburg is aangewezen als één van de zeven 'onderzoeksbuurten aardgasvrij’ in ’s-Hertogenbosch die in 2022 van start gaan. Wat betekent dit voor onze buurt? En wat gaan de buurtbewoners merken van deze aanpak van de gemeente?
De coöperatie Energiecentrale Sparrenburg staat samen met @brabantwoontslim […]
Op 29 december 2020 is de coöperatie Energiecentrale Sparrenburg opgericht.