Sparrenburg ademt aan alle kanten groen. Er bestaat een gezonde harmonie tussen mens en natuur. Er staat een diversiteit aan bomen en planten en er leeft een rijkdom aan vogels, insecten en beestjes. Bewoners leven (en leren) hier met veel plezier en dragen gezamenlijk bij aan het behouden van hun groene buurt.

Doelen

We hebben een aantal doelen gesteld om tot een groen Sparrenburg te komen

Samen

Bewoners voelen eigenaarschap over het groen en nemen in samenwerking met de gemeente gericht actie

 • De groencommissie is actief betrokken bij de uitvoering van de visie
 • Bewoners voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het naleven van de ecologische visie en het uitdragen ervan
 • Er vindt onderling dialoog plaats tussen bewoners (en gemeente)
 • Er is ruimte voor iedereen aan tafel (verschillende perspectieven, bewonersgroepen, ideeën)
 • Handelingen worden getoetst aan de visie

Ruimte

In Sparrenburg is ruimte voor groen, water, insecten en dieren

 • Bomen en struiken krijgen de ruimte
 • Er is een diversiteit aan bomen en struiken, waardoor verschillende dieren en insecten hun habitat weer terugvinden
 • Er is weer plaats voor water in de wijk
 • Er is een evenwichtige balans tussen het aanwezige grijs en groen in de wijk

Plezier

In Sparrenburg wordt met plezier gebruik gemaakt van het groen

 • Het groen in de wijk kan tegen een stootje, zodat kinderen kunnen klauteren, spelen en sjouwen
 • Groenplaatsen dragen bij aan ontmoetingen tussen buurtbewoners
 • Bewoners komen buiten samen voor onderhoud én recreatie
 • Bewoners genieten van de diversiteit aan flora en fauna en zijn er trots op
 • Bewoners maken gebruik van de
  omliggende natuur door te wandelen,
  te spelen, hard te lopen etc.
 • Jong en oud heeft respect voor het groen in de omgeving

Kennis

Het groen in Sparrenburg heeft een educatieve en sociale functie.

 • Er zijn speelplekken met verschillende planten en bomen
 • Jong en oud leert over groen in de wijk en van elkaar
 • Ouders en vrijwilligers uit de buurt dragen bij aan de schooltuinen

Aanpak en strategie

Een gezamenlijk door bewoners en gemeente opgestelde structurele ecologische wijkvisie waaraan handelingen getoetst kunnen worden, zodat uitgevoerde groen acties coherent zijn en bijdragen aan het realiseren van de langetermijnvisie.

Groeneducatie op school en daarbuiten zodat de bewoners de waarde inzien van groen, en met respect en begrip maar ook plezier en nieuwsgierigheid omgaan met natuur in de wijk.


Een actieve organisatie van buurtbewoners waar iedereen, van jong tot oud wordt betrokken zodat iedereen een steentje kan en wil bijdragen aan een groen Sparrenburg.

Integratie van grijs en groen zodat er verbinding ontstaat tussen wonen en natuur en Sparrenburg een plek wordt waar mens en natuur met elkaar in balans zijn.

Ideeën

welke bijdragen aan een groen Sparrenburg:

 • Buurttafels (gemaakt van het hout van evt. gekapte bomen)
 • Groene parkeerplaatsen, groene daken (groen en grind ipv. tegels)
 • Moestuinen: leren over eten van het seizoen
 • Bloementuin (voor bijen en vlinders)
 • Buurtcompost, insecten hotels
 • Bewoners dragen vanuit hun eigen expertise bij aan het educatieve programma’s
 • Water in de oude greppels
 • Open verbinding tussen de zandverstuiving en de wijk

Laatste actieve nieuws

No posts found