Hoe trots kun je zijn als bewoner van Sparrenburg? Onze wijk behoort tot een van de groenste wijken van Nederland. In 2030 kent de wijk een nog grotere diversiteit aan bomen en struiken.

Iedereen in de wijk kent de prachtige historische eikenlanen, ze stammen uit de Middeleeuwen. Maar wist je dat die 15 jaar geleden aan beide kanten omzoomd waren met water, en dat er in die greppels kikkers en salamanders leefden? En dat kan weer gebeuren, hè, als we het maar willen!

Hoe trots kun je zijn als bewoner van Sparrenburg? Onze wijk behoort tot een van de groenste wijken van Nederland. De wijk kent een gezonde harmonie tussen de bewoners en de natuur. In 2030 kent de wijk een nog grotere diversiteit aan bomen en struiken. En is onze wijk nog rijker aan vogels, insecten en dieren. Dat alles is een gevolg van de zogenaamde Structurele Ecologische Visie voor Sparrenburg. Die hebben we samen met de gemeente ontwikkeld. Met die visie in de hand kunnen we elk initiatief voor de wijk toetsen aan het ‘groen-gehalte’. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het groene karakter van de wijk behouden blijft en waar mogelijk, liefst nog verbeterd wordt.

Wat willen we bereiken?

samen

Bewoners voelen eigenaarschap over het groen en nemen in samenwerking met de gemeente gerichte actie.

 • De groencommissie is actief betrokken bij de uitvoering van de visie
 • Bewoners voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het naleven van de ecologische visie en het uitdragen ervan
 • ervan
  Er vindt onderling dialoog plaats tussen
  bewoners (en gemeente)
 • Er is ruimte voor iedereen aan tafel (verschillende perspectieven, bewonersgroepen, ideeën)
 • Handelingen worden getoetst aan de visie
ruimte

Er is in Sparrenburg ruimte voor groen, water, insecten en dieren.

 • Bomen en struiken krijgen de ruimte
 • Er is een diversiteit aan bomen en struiken waardoor verschillende dieren en insecten hun habitat weer terug vinden
 • Er is weer plaats voor water in de wijk
 • Er is een evenwichtige balans tussen het aanwezige grijs en groen in de wijk
plezier

Er wordt in Sparrenburg met plezier gebruik gemaakt van het groen.

 • Het groen in de wijk kan tegen een stootje zodat kinderen kunnen klauteren, spelen en sjouwen
 • Groenplaatsen dragen bij aan ontmoetingen tussen buurtbewoners
 • Bewoners komen buiten samen: voor onderhoud én recreatie
 • Bewoners genieten van de diversiteit aan flora en fauna en zijn er trots op
 • Bewoners maken gebruik van de omliggende natuur door te wandelen, te spelen, hard te lopen etc.
 • Jong en oud heeft respect voor het groen in de omgeving
kennis

Het groen in Sparrenburg heeft een educatieve en sociale functie.

 • Er zijn speelplekken met verschillende planten en bomen
 • Jong en oud leert over groen in de wijk en van elkaar
 • Ouders en vrijwilligers uit de buurt dragen bij aan de schooltuinen

Hoe willen we dat voor elkaar krijgen?

Een gezamenlijk door bewoners en gemeente opgestelde structurele ecologische wijkvisie waaraan handelingen getoetst kunnen worden, zodat uitgevoerde groen acties coherent zijn en bijdragen aan het realiseren van de lange termijn visie.

Groeneducatie op school en daarbuiten zodat de bewoners de waarde inzien van groen, en met respect en begrip maar ook plezier en nieuwsgierigheid omgaan met natuur in de wijk.

Een actieve organisatie van buurtbewoners waar jong en oud en iedereen daartussen wordt betrokken zodat iedereen een steentje kan en wil bijdragen aan een groen Sparrenburg.

Integratie van grijs en groen zodat er verbinding ontstaat tussen wonen en natuur, en dat Sparrenburg een plek wordt waar mens en natuur met elkaar in balans zijn.

Ideeën

 • Buurttafels (gemaakt van het hout van evt. gekapte bomen)
 • Groene parkeerplaatsen, groene daken (groen en grind i.p.v. tegels)
 • Moestuinen: leren over eten van het seizoen
 • Bloementuin (voor bijen en vlinders)
 • Buurtcompost, insecten hotels
 • Bewoners dragen vanuit hun eigen expertise bij aan het educatieve
  programma’s.
 • Water in de oude greppels
 • Open verbinding tussen de zandverstuiving en de wijk

Acties

Hier worden de acties vermeld welke t.a.v. dit thema gaande zijn.

Houd de agenda in de gaten!